LGD ˝Siedlisko˝ - Informacja o projektach zrealizowanych i w trakcie realizacji


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" - Kolbuszowa 
2018-09-27

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizuje od 23 maja 2016 r. strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020). Terenem działalności LGD są gminy: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów. Wnioski o przyznanie pomocy składa się do lokalnej grupy działania w okresie trwania naboru. Termin ten jest uzgadniany z Samorządem Województwa Podkarpackiego i trwa od 14 do 30 dni. Do tej poru „Siedlisko” przeprowadziło 9 naborów wniosków na łączną kwotę 4 329 000,00 zł. Wnioskodawcy mogą uzyskać pomoc w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Dotyczy to działań dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy rozwijania istniejącej firmy, ale także dla gmin, instytucji kultury, parafii czy organizacji pozarządowych.

W ramach tzw. premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w kwocie 100 000, 00 zł uzyskały projekty:

 1. Założenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkółki tenisa ziemnego – 100 000, 00 zł.
 2. Rozpoczęcie prowadzenia działalności w zakresie usług rekreacyjno – turystycznych w miejscowości Dzikowiec – 100 000, 00 zł.
 3. Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie usług sodowania– 100 000, 00 zł.
 4. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ogrodniczych – 100 000, 00 zł.
 5. Utworzenie działalności gospodarczej w sektorze usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych i utrzymaniem porządku poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia – 100 000, 00 zł.
 6. Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji mebli – 100 000, 00 zł.
 7. Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń celem uruchomienia firmy ślusarsko – stolarskiej z produkcją siatki w Hucie Komorowskiej – 100 000, 00 zł.
 8. Energooszczędne domy szkieletowe – 100 000, 00 zł.
 9. Usługi gastronomiczne i cateringowe – 100 000, 00 zł.
 10. Podejmowanie działalności usługowej w zakresie fotografii i filmowania – 100 000, 00 zł.

Wysokość wsparcia wynosi tutaj 100 % kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 000 000,00 zł

Mikroprzedsiebiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach rozwoju działalności gospodarczej:

 1. Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą techniczną środkiem do dywersyfikacji działalności – 300 000, 00 zł.
 2. Utworzenie kompleksu turystycznego – 300 000, 00 zł.

Wysokość wsparcia wynosi tutaj do max. 70 % kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła  600 000,00 zł

Zapraszamy do naszego biura w Kolbuszowej ul. Kościuszki 6, lok. 2/4, pon. 800-1600, wt.-pt. 730-1530, tel. 17 2271 449, 533 271 449, e-mail: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl lub odwiedzania naszej strony internetowej www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-06-19 10:30
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 459 054