II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej


Uczestnicy konkursu na Kopcu Kościuszki 
2019-04-15

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 16 zespołów z całej Polski.

Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów.

  1. Aleksandra Dragan kl. VII
  2. Aleksander Węglowski kl. VIII
  3. Jakub Fabiński kl. III G        

Po przywitaniu drużyn nastąpiła prezentacja poszczególnych zespołów Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Nasi uczniowie wystąpili ze scenką pt. ,,Klęczany,,. Kolejnym etapem konkursu był dwugodzinny test wiedzowy związany z okresem panowania Jadwigi, Jagiełły oraz stosunków Polski z sąsiadami w okresie Jagiellonów. Następnie po przejściu zespołów na rynek odbyła się gra terenowa w Katedrze na Wawelu dotycząca poszczególnych obiektów historycznych.

Po obiadokolacji uczniowie zwiedzali Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Następnego dnia po mszy świętej w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej odprawionej przez ks. prał. Zdzisława Sochackiego proboszcza Katedry na Wawelu i śniadaniu, uczniowie rozpoczęli zwiedzanie Kopca Kościuszki.  Po kopcu Kościuszki oprowadzał uczniów sam Prezes Komitetu Kopca Kościuszki dr hab. Mieczysław Rokosz, który po katastrofie Kopca wywołanej przez siły natury w 1997 r.  zabiegał o jego odbudowę, a następnie w niej uczestniczył. Uczynił on  z Kopca i tworzonego Muzeum Kościuszki  punkt edukacji obywatelskiej i patriotycznej wśród Polaków XXI wieku. Po obiedzie i pożegnaniu nasi uczniowie wrócili do domu.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i zainteresowaniem konkursem. Byli bardzo zadowoleni z organizacji konkursu oraz zwiedzania wybranych obiektów. Ostatecznie po trzech konkurencjach i po podliczeniu wyników na konkursie ogólnopolskim nasi uczniowie  zajęli 6 miejsce, ustępując 2 punktami do ścisłej trójki.

Dr Eugeniusz Lis

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-12-04 12:28
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 851 661