Porozumienie ws. przeciwdziałania powodziom i suszy


fot. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
2020-02-10

W dniu 5 lutego br. w Urzędzie Gminy Bojanów odbyło się spotkanie, podczas którego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie zawarło porozumienie z sześcioma gminami leżącymi w dorzeczu rzeki Łęg, w tym z Gminą Kolbuszowa. Przedmiotem porozumienia jest wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie „Analizy hydrologiczno-hydraulicznej w zlewni rzeki Łęg wraz z analizą lokalizacyjną zbiorników wielofunkcyjnych”.

Porozumienie w obecności Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca podpisali Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda oraz przedstawiciele samorządów: Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Wójt Gminy Dzikowiec Józef Tęcza, Wójt Gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk, Wójt Gminy Bojanów Sławomir Serafin, Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra i Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy.

Na spotkaniu omówione zostały zagrożenia powodzią i suszą hydrologiczną, które wynikają ze zmian klimatu i coraz częściej zagrażają mieszkańcom naszego obszaru. Aby przeciwdziałać tym  niekorzystnym zjawiskom konieczna jest budowa kolejnych zbiorników retencyjnych. Wspomniana analiza, która jest przedmiotem porozumienia, pozwoli wskazać niezbędne do przeprowadzania działania w zlewni rzeki Łęg, które wyeliminują zagrożenia spowodowane powodziami oraz obserwowanymi ostatnio niedoborami wody. Analiza stanowić będzie również podstawę do pozyskania środków finansowych na realizację planowanych inwestycji.

Opracowanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej zostanie sfinansowane w 50% przez RZGW w Rzeszowie oraz w 50% przez gminy (1/6 tej kwoty przypadnie dla każdej gminy).

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-10-01 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 481 632