Darmowy Internet WiFi4EU w Kolbuszowej już dostępny!


Darmowy Internet WiFi4EU 
2020-09-11

Gmina Kolbuszowa zrealizowała bon finansowy w wysokości 15 tys. euro przyznawany za pośrednictwem Komisji Europejskiej w ramach unijnego projektu „WiFi4EU”. Dzięki temu na terenie naszego miasta powstało 7 miejsc obsługiwanych przez 11 hotspotów, w których będzie można bezpłatnie korzystać z Internetu.

Poniżej wykaz punktów, w których dostępny jest bezpłatny Internet WiFi4EU na terenie Kolbuszowej:

 • Kryta Pływalnia „Fregata”- 2 hotspoty wewnętrzne
 • Plac Wolności- 3 hotspoty zewnętrzne
 • Budynek Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu - hotspot wewnętrzny i zewnętrzny
 • Park Jordanowski- hotspot zewnętrzny
 • Plac dworca i okolic - hotspot zewnętrzny
 • Skwer Regionalistów - hotspot zewnętrzny
 • Plac Szkoły Podstawowej nr 2- hotspot zewnętrzny

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości Internetu w całej UE, przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i miejsca użyteczności publicznej.

Przyznany bon WiFi4EU pokrył koszty sprzętu, instalacji hotspotów oraz 3 letniego serwisu całego systemu na terenie miasta Kolbuszowa. Gmina Kolbuszowa będzie poniosła koszty związane z abonamentem łącz internetowych wykorzystywanych w ramach tego projektu. Gwarantowana prędkość dla użytkownika końcowego ok 30Mb/s. W najbliższym czasie miejsca w których dostępny jest bezpłatny Internet oznaczone będą tabliczkami z logotypami.

Gmina Kolbuszowa nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą hot-spotów.

Wszelkie problemy techniczne i zapytania dotyczące funkcjonowania WIFI4EU proszę zgłaszać na adres: admin@ekolbuszowa.pl

INSTRUKCJA POŁĄCZENIA Z BEZPŁATNYM INTERNETEM:

Aby skorzystać z bezpłatnego Internetu WIFI4EU należy jednorazowo wykonać następujące operacje:

 • połączyć się będąc w zasięgu sieci o nazwie „WiFi4EUKolbuszowa”

 • w panelu, który się pojawi po pierwszym połączeniu (portal autoryzacji) należy:

- wprowadzić swoje dane (imię i nazwisko) oraz adres mailowy

- zaakceptować regulamin korzystania z usługi

- kliknąć przycisk „Wyślij”.

Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z Internetu!

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2020-11-27 13:57
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 804 503