Szanowni Mieszkańcy


Informacja dotycząca terminu składania wniosków 
2021-10-29

Zgodnie z programem „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu dla dzieci z Gminy Kolbuszowa, których krewnymi w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) byli pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy rodziców uczniów szkół podstawowych, uczniów  szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność  lub rodzica ucznia niepełnoletniego).

W oświadczeniu należy wpisać nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, dane osoby będącej w przeszłości pracownikiem PGR oraz miejsce pracy.

Termin przyjmowania oświadczeń w Biurze Podawczym  Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej upływa 2 listopada 2021 roku do godziny 13:00.

Dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-01-21 15:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 143 326