Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Kolbuszowa


Karta Usługi
Nr RBiPP

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Kolbuszowa

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Komórka odpowiedzialna

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
II piętro,  pokój  Nr 24, telefon 17 2271 333 w. 348

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Szczur Ewa - Specjalista

Sposób załatwienia sprawy

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wraz z załącznikami:

 • opis obiektu
 • deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

 • Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają: - nazwę rejestru (np. KRS, CEIDG)
 • oświadczenie dot. danych osobowych

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do ewidencji
 2. Opis obiektu
 3. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy

Wpis do ewidencji w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Pozostałe Informacje

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu udzielającego wpisu o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-04-21 12:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 8 517 906