20
cze  2017

Informacja Burmistrza Kolbuszowej


Burmistrz Kolbuszowej informuje, iż w związku z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków miejscowości Zarębki, zleconego przez Starostę Kolbuszowskiego, organ podatkowy wprowadza nowe dane dotyczące zmiany klasyfikacji gruntów. Zmiany te były wystawione do publicznej wiadomości, o czym byli informowani mieszkańcy Zarębek podczas mszy świętej oraz przez sołtysa wsi, z uwagą o potrzebie czynnego uczestniczenia w pracach prowadzonych przez firmę „Geopol”. Wprowadzone zmiany skutkować będą nowym naliczeniem podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2017-08-16 09:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 503 725