21
wrz  2018

LIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 27 września 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporty w Kolbuszowej odbędzie się LIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności MGOPS w Kolbuszowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa .
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Jesionowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Rządzkiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie udziału ¼ część w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych  w Kolbuszowej Górnej wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zajętych pod drogi gminne.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta I Gminy Kolbuszowa.
 13. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na rok 2019( wnioski Komisji stałych).
 14. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 15. Interpelacje i wolne wnioski.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-05-27 14:29
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 281 240