REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia znak: I-IV.745.2.90.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Widełce, na działkach ozn. nr ew.: 1329/2, 1330/7, 4058/2, 1363, 1330/4 położonych w miejscowości Widełka dla Gminy Kolbuszowa" 2018-01-12 14:06 Joanna Micek aktualizacja treści
352. Ważne dokumenty 2018-01-11 13:59 Joanna Micek aktualizacja treści
353. Kultura wsi. Moja kultura – czasu jest coraz mniej 2018-01-10 13:51 Joanna Micek aktualizacja treści
354. Przegląd Widowisk Kolędniczych 2018-01-10 11:17 Joanna Micek aktualizacja treści
355. Gmina w liczbach 2018-01-09 13:57 Joanna Micek aktualizacja treści
356. Terminy posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej (I połowa 2018 r.) 2018-01-09 10:15 Joanna Micek aktualizacja treści
357. 1. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2018-01-09 09:20 Joanna Micek aktualizacja treści
358. Wigilia na rynku po raz szósty 2018-01-09 08:03 Joanna Micek aktualizacja treści
359. Mecz Noworoczny 2018-01-08 15:45 Joanna Micek aktualizacja treści
360. Mecz Noworoczny 2018-01-08 15:45 Joanna Micek aktualizacja treści
361. Wigilia na rynku po raz szósty 2018-01-08 15:40 Joanna Micek aktualizacja treści
362. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 2018-01-08 15:38 Joanna Micek aktualizacja treści
363. SZLACHETNA PACZKA połączyła niemal 2000 osób z terenu całego powiatu ! 2018-01-08 15:36 Joanna Micek aktualizacja treści
364. Uczczono 11 Listopada 2018-01-08 15:32 Joanna Micek aktualizacja treści
365. 90 lat KGW w Przedborzu 2018-01-08 15:27 Joanna Micek aktualizacja treści
366. Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2018-01-08 15:25 Joanna Micek aktualizacja treści
367. XV Gminny Festiwal Papieski w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupnie 2018-01-08 15:23 Joanna Micek aktualizacja treści
368. 35 lat Zespołu Ludowego Górniacy 2018-01-08 15:20 Joanna Micek aktualizacja treści
369. Sokół świętował 50-lecie 2018-01-08 15:17 Joanna Micek aktualizacja treści
370. Uczczono wydarzenia wrześniowe 2018-01-08 15:14 Joanna Micek aktualizacja treści
371. Koncert Piotra Rubika w Kolbuszowej 2018-01-08 15:11 Joanna Micek aktualizacja treści
372. Gminne Zawody OSP 2018-01-08 15:10 Joanna Micek aktualizacja treści
373. XI Wojewódzki Konkurs Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej 2018-01-08 13:34 Joanna Micek aktualizacja treści
374. Pliki do pobrania 2018-01-08 12:49 Joanna Micek aktualizacja treści
375. RGKiB.6730.172.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/74, 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:16 Joanna Micek aktualizacja treści
376. RGKiB.6730.171.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:15 Joanna Micek aktualizacja treści
377. RGKiB.6730.170.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:15 Joanna Micek aktualizacja treści
378. RGKiB.6730.169.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
379. RGKiB.6730.168.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:14 Joanna Micek aktualizacja treści
380. RGKiB.6730.167.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:13 Joanna Micek aktualizacja treści
381. RGKiB.6730.166.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:12 Joanna Micek aktualizacja treści
382. RGKiB.6730.165.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/80, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:12 Joanna Micek aktualizacja treści
383. RGKiB.6730.164.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:11 Joanna Micek aktualizacja treści
384. RGKiB.6730.163.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach ozn. nr ew.: 4041/78, 4041/74, położonych w miejscowości Widełka 2018-01-08 12:11 Joanna Micek aktualizacja treści
385. RGKiB.6730.162.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2018-01-08 12:10 Joanna Micek aktualizacja treści
386. Kolbuszowa w telewizji 2018-01-08 10:14 Joanna Micek aktualizacja treści
387. Gmina w liczbach 2018-01-08 08:29 Joanna Micek aktualizacja treści
388. Plany na rok 2018 2018-01-05 10:03 Joanna Micek aktualizacja treści
389. WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ W MIELCU prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. 2018-01-05 09:56 Joanna Micek aktualizacja treści
390. Gmina kupiła działki przy ul. Ruczki 2018-01-05 09:53 Joanna Micek aktualizacja treści
391. Mecz Noworoczny 2018-01-05 09:53 Joanna Micek aktualizacja treści
392. Mecz Noworoczny 2018-01-05 09:52 Joanna Micek aktualizacja treści
393. Komunikacja 2018-01-05 09:40 Joanna Micek aktualizacja treści
394. Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/67 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym 2018-01-05 09:38 Joanna Micek aktualizacja treści
395. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-IX.7820.1.4.2016 z dnia 29.12.2017 r. uchylającej w części decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017 r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 17l+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie" 2018-01-03 23:46 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
396. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-IX.7820.1.4.2016 z dnia 29.12.2017 r. uchylającej w części decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017 r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 17l+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie" 2018-01-03 23:45 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
397. życzenia św. 2018-01-03 08:47 Joanna Micek aktualizacja treści
398. nagrody 2018-01-02 09:20 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
399. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ogłasza nabory wniosków 26 stycznia do 26 lutego 2018 2017-12-29 14:17 Joanna Micek aktualizacja treści
400. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ogłasza nabory wniosków 26 stycznia do 26 lutego 2018 2017-12-29 14:16 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 8 z 134


powrót na górę strony

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 14:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 220 427