REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
201. Dzień Wolnej Sztuki 2018-02-28 08:42 Joanna Micek aktualizacja treści
202. Warsztaty i pokaz tłoczenia oleju w Niedzielę Palmową 2018-02-28 08:35 Joanna Micek aktualizacja treści
203. Warsztaty kuchni nieskomplikowanej 2018-02-28 08:31 Joanna Micek aktualizacja treści
204. Warsztaty kuchni nieskomplikowanej 2018-02-28 08:31 Joanna Micek aktualizacja treści
205. Ogłoszenia 2018-02-26 13:38 Joanna Micek aktualizacja treści
206. Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-02-26 13:37 Joanna Micek aktualizacja treści
207. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2018-02-26 13:24 Joanna Micek aktualizacja treści
208. Nabór na urzędników wyborczych 2018-02-26 10:04 Joanna Micek aktualizacja treści
209. Nabór na urzędników wyborczych 2018-02-26 10:02 Joanna Micek aktualizacja treści
210. Nabór na urzędników wyborczych 2018-02-26 09:56 Joanna Micek aktualizacja treści
211. Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2017 2018-02-26 08:33 Joanna Micek aktualizacja treści
212. Monodram “Jak zjadłem psa” 2018-02-23 14:04 Joanna Micek aktualizacja treści
213. Aktywni seniorzy - wystawa 2018-02-22 15:22 Joanna Micek aktualizacja treści
214. Wystawa rękodzieła 2018-02-22 15:21 Joanna Micek aktualizacja treści
215. Nagrania audio z sesji 2018-02-22 14:31 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
216. Nagrania audio z sesji 2018-02-22 14:25 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
217. Nagrania audio z sesji 2018-02-22 14:19 Lucjan Maciąg aktualizacja treści
218. Komunikacja 2018-02-22 13:40 Joanna Micek aktualizacja treści
219. LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2018-02-22 10:55 Joanna Micek aktualizacja treści
220. Dzienny Dom Seniora w Hucie Przedborskiej 2018-02-21 15:11 Joanna Micek aktualizacja treści
221. Rośnie pokolenie nowych działkowców 2018-02-21 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
222. Rośnie pokolenie nowych działkowców 2018-02-21 14:03 Joanna Micek aktualizacja treści
223. OSP Widełka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 2018-02-21 12:26 Joanna Micek aktualizacja treści
224. Dane teleadresowe 2018-02-21 12:25 Joanna Micek aktualizacja treści
225. OSP Widełka w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 2018-02-21 12:10 Joanna Micek aktualizacja treści
226. życzenia św. 2018-02-21 08:46 Joanna Micek aktualizacja treści
227. życzenia św. 2018-02-21 08:41 Joanna Micek aktualizacja treści
228. życzenia św. 2018-02-21 08:05 Joanna Micek aktualizacja treści
229. życzenia św. 2018-02-21 08:05 Joanna Micek aktualizacja treści
230. Zyczenia 2018-02-21 07:49 Joanna Micek aktualizacja treści
231. 15. Wydanie dowodu osobistego 2018-02-20 09:13 Joanna Micek aktualizacja treści
232. Dane teleadresowe 2018-02-19 13:04 Joanna Micek aktualizacja treści
233. Promocja tomiku poezji Ryszarda Szilera 2018-02-19 11:15 Joanna Micek aktualizacja treści
234. Nowy Sekretarz Kolbuszowej 2018-02-19 10:50 Joanna Micek aktualizacja treści
235. Budowa kanalizacji w Zarębkach 2018-02-19 10:49 Joanna Micek aktualizacja treści
236. Nowy Sekretarz Kolbuszowej 2018-02-19 10:47 Joanna Micek aktualizacja treści
237. Budowa kanalizacji w Zarębkach 2018-02-19 10:38 Joanna Micek aktualizacja treści
238. Budowa kanalizacji w Zarębkach 2018-02-19 09:55 Joanna Micek aktualizacja treści
239. Budowa kanalizacji w Zarębkach 2018-02-19 09:45 Joanna Micek aktualizacja treści
240. LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2018-02-16 10:53 Joanna Micek aktualizacja treści
241. LII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej 2018-02-16 10:52 Joanna Micek aktualizacja treści
242. Krzysztof Matejek - Sekretarz 2018-02-16 08:43 Joanna Micek aktualizacja treści
243. Krzysztof Matejek - Sekretarz 2018-02-16 08:40 Joanna Micek aktualizacja treści
244. Krzysztof Matejek - Sekretarz 2018-02-16 08:40 Joanna Micek aktualizacja treści
245. Krzysztof Matejek - Sekretarz 2018-02-16 08:36 Joanna Micek aktualizacja treści
246. Dane teleadresowe 2018-02-16 08:24 Joanna Micek aktualizacja treści
247. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 2018-02-15 09:25 Joanna Micek aktualizacja treści
248. Modernizacja gospodarstw rolnych: nabór 19 lutego - 20 marca 2018 r. 2018-02-15 09:22 Joanna Micek aktualizacja treści
249. Prezentacja czwartego Biuletynu Muzeum Kultury Ludowej 2018-02-14 14:43 Joanna Micek aktualizacja treści
250. Ferie z paugami 2018-02-14 13:05 Joanna Micek aktualizacja treści

Strona: 5 z 134


powrót na górę strony

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-04-20 14:09
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 220 428