Ulgi i ułatwienia


Gmina Kolbuszowa na mocy Uchwały Nr XXIX/338/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy stosuje zwolnienia z podatku od nieruchomości dla:

  • nowo wybudowanych budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: budownictwa, usług, handlu, przetwórstwa lub wytwórstwa, z wykorzystaniem tych nieruchomości i spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy,
  • gruntów, budynków i budowli lub ich części, w przypadku wykorzystania ich do prowadzenie działalności gospodarczej przez podatnika, w zakresie: budownictwa, usług, handlu, przetwórstwa lub wytwórstwa, będących w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystane do prowadzenia działalności, pod warunkiem, że działalność gospodarcza prowadzona z wykorzystaniem tych nieruchomości spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy.

Pliki do pobrania:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-09-29 12:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 121 538