Gmina w liczbach


Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24796
Miasto Kolbuszowa 9033

 Miasto Kolbuszowa  9033
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  381
 Domatków  1037
 Huta Przedborska
 289
 Kłapówka  215
 Kolbuszowa Dolna
 2210
 Kolbuszowa Górna
 2835
 Kupno  1541
 Nowa Wieś
 771
 Poręby Kupieńskie  266
 Przedbórz  880
 Świerczów  590
 Werynia  1534
 Widełka  2313
 Zarębki  901
   
 Razem:  24796*
* stan na dzień 31.12.2017r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

ogółem 1992
działalność produkcyjna 217
budownictwo 304
handel i naprawy 485
transport i gospodarka magazynowa 156
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 24
usługi 411
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 140
administracja, obrona narodowa 27
oświata 78
pozostała działalność 150

 

Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-18 10:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 330 322