Gmina w liczbach


Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24785
Miasto Kolbuszowa 8997

 Miasto Kolbuszowa  8997
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  388
 Domatków  1043
 Huta Przedborska
 291
 Kłapówka  214
 Kolbuszowa Dolna
 2193
 Kolbuszowa Górna
 2852
 Kupno  1539
 Nowa Wieś
 795
 Poręby Kupieńskie  275
 Przedbórz  882
 Świerczów  601
 Werynia  1528
 Widełka  2298
 Zarębki  889
   
 Razem:  24785*
* stan na dzień 31.12.2018r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

ogółem 2051
działalność produkcyjna 218
budownictwo 332
handel i naprawy 483
transport i gospodarka magazynowa 158
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 23
usługi 430
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 138
administracja, obrona narodowa 27
oświata 77
pozostała działalność 165

 

Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-11-18 15:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 243 786