Gmina w liczbach


Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24648
Miasto Kolbuszowa 8853

 Miasto Kolbuszowa  8853
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  388
 Domatków  1050
 Huta Przedborska
 285
 Kłapówka  217
 Kolbuszowa Dolna
 2243
 Kolbuszowa Górna
 2836
 Kupno  1533
 Nowa Wieś
 803
 Poręby Kupieńskie  275
 Przedbórz  870
 Świerczów  594
 Werynia  1520
 Widełka  2299
 Zarębki  882
   
 Razem:  24648*
* stan na dzień 31.12.2019r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

ogółem 2051
działalność produkcyjna 218
budownictwo 332
handel i naprawy 483
transport i gospodarka magazynowa 158
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 23
usługi 430
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 138
administracja, obrona narodowa 27
oświata 77
pozostała działalność 165

 

Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-01-17 12:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 661 157