Gmina w liczbach


Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24331
Miasto Kolbuszowa 8605

 Miasto Kolbuszowa  8605
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  387
 Domatków  1045
 Huta Przedborska
 278
 Kłapówka  203
 Kolbuszowa Dolna
 2227
 Kolbuszowa Górna
 2817
 Kupno  1517
 Nowa Wieś
 809
 Poręby Kupieńskie  273
 Przedbórz  851
 Świerczów  600
 Werynia  1532
 Widełka  2290
 Zarębki  897
   
 Razem:  24331*
* stan na dzień 31.12.2021r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

ogółem 2279
działalność produkcyjna 229
budownictwo 417
handel i naprawy 495
transport i gospodarka magazynowa 174
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 25
usługi 492
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 148
administracja, obrona narodowa 27
oświata 84
pozostała działalność 188

 

Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2022-05-24 10:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 876 030