Gmina w liczbach


Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24526
Miasto Kolbuszowa 8732

 Miasto Kolbuszowa  8732
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  384
 Domatków  1048
 Huta Przedborska
 283
 Kłapówka  211
 Kolbuszowa Dolna
 2234
 Kolbuszowa Górna
 2843
 Kupno  1526
 Nowa Wieś
 804
 Poręby Kupieńskie  271
 Przedbórz  867
 Świerczów  602
 Werynia  1529
 Widełka  2296
 Zarębki  896
   
 Razem:  24526*
* stan na dzień 31.12.2020r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

ogółem 2177
działalność produkcyjna 226
budownictwo 382
handel i naprawy 475
transport i gospodarka magazynowa 173
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 24
usługi 474
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 145
administracja, obrona narodowa 27
oświata 83
pozostała działalność 168

 

Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-01 12:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 812 526