MRM - informacje


Przewodnicząca MRM Hubert Chodorowski – SP nr 2

Z-ca Przewodniczącego MRM Wiktoria Wilk – SP  nr 1 

Z-ca Przewodniczącego MRM Maksymilian Wilk - SP nr 1

Igor Kwaśnik – SP nr 2
Antonina Grabiec – SP nr 2
Karolina Wilk – SP nr 2
Amelia Kreńska –  SP nr 1
Jakub Wójciak – SP nr 1
Michał Stochel – SP Zarębki
Kinga Zuber – SP Kupno
Katarzyna Barczak – SP Kupno
Wiktoria Bielenda – SP Kupno
Julia Syniec – SP Widełka
Patrycja Reguła – SP Widełka
Marta Siwińska – SP Widełka
Julia Białek – SP Bukowiec
Karolina Siwiec – SP Domatków
Magdalena Grochala – SP Przedbórz
Wiktoria  Rząsa – SP Werynia
Anna Łagoda – Szkoła Specjalna  Kolb. Dolna
Katarzyna Koczot – SP Kolb. Górna

Przewodniczący komisji Katarzyna Koczot – SP Kolb. Górna

Opiekunowie komisji: Danuta Jadach, Teresa Plis, Zofia Gil

Amelia  Kreńsla– SP nr 1
Anna Łagoda – Szkoła Specjalna Kolb. Górna
Katarzyna Barczak – SP Kupno
Magdalena Grochala –SP Przedbórz

Przewodniczący komisji Jakub Wójciak – SP nr 1

Opiekunowie komisji: Paweł Michno, Grzegorz Kornak, Sylwia Przybyło

Igor Kwaśnik – SP nr 2
Julia Syniec – SP Widełka
Marta Siwińska – SP Widełka
Patrycja Reguła – SP Widełka

Przewodniczący komisji Wiktoria Rząsa – SP Werynia

Opiekunowie komisji: Urszula Niezgoda, Agnieszka Wit, Bożena Mazurek

Wiktoria Wilk – SP nr 1
Michał Stochel – SP Zarębki
Wiktoria Bielenda – SP Kupno
Kinga Zuber – SP Kupno

Przewodniczący komisji Karolina Siwiec – SP Domatków

Opiekunowie komisji: Kinga Frodyma- Stobierska, Renata Peret, Lucyna Urban  

Julia Białek – SP Bukowiec
Hubert Chodorowski – SP nr 2
Maksymilian Wilk - SP nr 1
Antonina Grabiec – SP nr 2
Karolina Wilk – SP nr 2

Plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej X kadencji na lata 2018-2020

 1. Zapoznanie się z pracą Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej przy Radzie Miejskiej Kolbuszowa,
 2. Kontynuowanie corocznej akcji charytatywnej pod nazwą „Okaż serce-podziel się” – zbiórka i przekazanie za pośrednictwem ks. Ryszarda Dziuba darów dla dzieci z Ukrainy,
 3. Współudział we wszelkich akcjach charytatywnych organizowanych w szkołach lub przez organizacje działające przy kościele,
 4. Monitorowanie sytuacji materialnej dzieci i ich rodzin w środowiskach poszczególnych radnych – niesienie pomocy potrzebującym,
 5. Współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej :
 • Całoroczna zbiórka zużytych baterii, makulatury i zakrętek
 • „Andrzejkowy Wieczór Wróżb” – współorganizacja dyskoteki,
 • Pomoc podczas różnych uroczystości lub akcji – w razie sugerowanych potrzeb.
 1. Współpraca z władzami gminnymi i powiatowymi:
 • Zapoznanie z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej (spotkanie z pracownikami – wycieczka do Starostwa)
 1. Zapoznanie z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Kolbuszowa, Spotkanie z nowo wybraną Radą Miejską
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej dla środowisk uczniowskich o działalności MRM - wykonanie gazetki w szkole,
 3. Organizacja turniejów i zawodów sportowych:
 • Podchody
 • Turniej badmintona
 • Marsz na orientację
 1. Konkurs wokalno-taneczny „Odkrywamy talenty”
 2. Konkurs fotograficzny „ Moja mała ojczyzna w obiektywie”
 3. Przywracamy pamięć bohaterom „Opowiem Ci Historię” – wywiad z uczestnikami walk o niepodległość (II wojny światowej, czasów komunistycznych )
 4. Konkurs kolęd „Śpiewajmy i grajmy mu”
 5. Wycieczka do Warszawy – Sejmu.

Młodzieżowa Rada Miejska
w Kolbuszowej

Spis obowiazek 

Podczas tegorocznych Dni Miasta, na terenie Krytej Pływalni Fregata, będzie działał mobilny punkt spisowy. Punkt spisowy otwarty będzie w dniach 14 i 15 sierpnia w obiekcie krytej pływalni:

 • 14 sierpień (sobota) w godz. od 17.00 do 20.00
 • 15 sierpień (niedziela) w godz. od 16.00 do 20.00

 

Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek wynikający z ustawy o statystyce publicznej.

 

Spisać można się poprzez:

- stronę internetową spis.gov.pl

- odwiedzić punkt spisowy w swojej gminie

- zadzwonić na infolinię spisową tel. 22 279 99 99 i spisać się przez telefon

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2021-09-27 15:14
 • |
 • Licznik odwiedzin: 9 424 974