25
maj  2020

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/61, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,
a także stronie internetowej-  www.kolbuszowa.pl,

WYWIESZONY/ZAMIESZCZONY  ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 65 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/61, przeznaczonej do oddania  w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-11-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 796 147