Punkt konsultacyjno-informacyjny


Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa,

Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie informuje, że w celu usprawnienia realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” zostało podpisane Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, z istniejących budynków mieszkalnych.

W związku z powyższym, w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej został utworzony gminny punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach którego istnieje możliwość zapoznania się z ogólnymi zasadami programu oraz uzyskania pomocy na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w siedzibie referatu przy ul. Piłsudskiego 6-10 w Kolbuszowej.

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu 17 2271 333 wew. 504 lub wew. 340, w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.

Uwaga: Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 424 248