O programie


Gmina Kolbuszowa jako partner projektu realizuje zadanie pn. LIFE Podkarpackie „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj””. Budżet projektu wynosi około 114 mln zł, w tym działania Gminy Kolbuszowa o wartości 824 720,00 zł. Projekt jest realizowany przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego, Instytutem Technologii Paliw i Energii, Stowarzyszeniem Ekoskop oraz z 61 gminami z terenu województwa podkarpackiego.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2033, a jego głównym celem jest skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza poprzez eliminację istniejących barier na szczeblu lokalnym. Projekt zakłada również wypracowanie i wdrożenie dobrych praktyk oraz mobilizację środków publicznych i prywatnych na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej. Inicjatywa będzie obejmować tereny gmin i miast województwa podkarpackiego.

Projekt LIFE Podkarpackie przewiduje świadczenie fachowego doradztwa, dostarczenie wiedzy eksperckiej i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradca ds. powietrza i energii zatrudniony w ramach projektu będzie oferował również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo, projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania energią na poziomie gminy oraz szereg kampanii edukacyjno-informacyjnych na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na ludzkie zdrowie oraz w zakresie praktycznych aspektów, takich jak dostępne rozwiązania technologiczne i źródła finansowania inwestycji ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej.

Projekt LIFE Podkarpackie jest znaczącym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju regionu, przy jednoczesnym dbaniu o jakość życia mieszkańców. Projekt, ma potencjał aby znacząco wpłynąć na poprawę stanu środowiska oraz warunki życia w województwie podkarpackim.

 

Projekt pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego
z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 366