Odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od mieszkańców Gminy Kolbuszowa


Odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
Odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
2023-07-27

Urząd Miejski informuje, że od 16 sierpnia 2023 r. (środa) na terenie Gminy Kolbuszowa rozpocznie się odbiór odpadów zawierających azbest.

Odbiór realizowany będzie od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegających na usuwaniu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa.

Uwaga!
Mieszkańcom, którzy starali się także o dofinansowanie do zakupu blachy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpady zawierające azbest z ich nieruchomości, będą odbierane w późniejszym terminie. Ponadto prosimy osoby, które rezygnują z jakiejkolwiek przyczyny z usługi odbioru azbestu o poinformowanie Urzędu o tym fakcie.

Przypominamy, że przygotowanie odpadu do odbioru leży po stronie jego właściciela. Odpad winien być złożony na palecie i ofoliowany lub zapakowany w workach typu big-bag w miejscu dostępnym, umożliwiającym swobodny dojazd i jego załadunek. Niewłaściwe przygotowanie odpadu może uniemożliwić jego odbiór.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-09-25 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 100 069