Zasady rekrutacji dzieci do publicznych szkół podstawowych w Gminie Kolbuszowa w roku szkolnym 2024/2025


Rekrutacja dzieci do publicznych szkół podstawowych w Gminie Kolbuszowa
Rekrutacja dzieci do publicznych szkół podstawowych w Gminie Kolbuszowa 
2024-01-23

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.

(Ustawa nie narzuca określenia wzoru zgłoszenia– rodzice powinni upewnić się, czy w ich szkole obowiązuje wzór formularza)

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

  • kryteria tzw. samorządowe ,
  • liczbę punktów za kryteria,

określa uchwałą Rada Miejska

Uchwała Nr XXXVIII/463/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia  30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

  • terminy postępowania rekrutacyjnego,
  • terminy składania dokumentów,
  • terminy postępowania uzupełniającego,

określa zarządzeniem Burmistrz Kolbuszowej

Zarządzenie Nr 18/24 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 18 stycznia  2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Kolbuszowa-  ZAŁ. NR 2.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-02-28 14:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 771 207