Ogłoszono przetargi ofertowe


Ogłoszono przetargi ofertowe
Ogłoszono przetargi ofertowe 
2024-02-21

Na podstawie zarządzeń Burmistrza Kolbuszowej nr 90/24 oraz nr 98/24 ogłoszono przetargi ofertowe.

Przedmiotami sprzedaży są materiały ziemne pochodzące z wykopów w rejonie ul. Astrowej i Tulipanowej w Kolbuszowej oraz urządzenia pochodzące z demontażu w modernizowanej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej do dnia 28 lutego 2024 r. do godz. 10:00.

Pełna informacja oraz dokumentacja dotycząca sprzedaży znajduje się na stronie BIP Gminy Kolbuszowa w zakładce „Pozostałe przetargi”: https://bip.kolbuszowa.pl/63-przetargi/11822-2024-r.html.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 991 500