Nowe wskaźniki recyklingu odpadów komunalnych


Nowe wskaźniki recyklingu odpadów komunalnych
Nowe wskaźniki recyklingu odpadów komunalnych 
2024-02-23

Od 1 stycznia 2020 r. w Polsce obowiązkowa jest segregacja odpadów, a każde państwo członkowskie UE musi osiągać określone poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. Nowe poziomy recyklingu: od 2024 roku – 45%, od 2025 – 55%.

Procent recyklingu w gminie Kolbuszowa przedstawia się następująco:

Jak widać w 2021 r. gmina nie zdołała osiągnąć wymaganego poziomu, dlatego też selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w naszych domach lub firmach odgrywa kluczową rolę. Pamiętajmy, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady w gospodarstwie domowym zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, a co za tym idzie mniej tych odpadów zostanie przekazanych na składowisko. Poziom recyklingu narzucony przez Unię Europejską z roku na rok jest coraz wyższy i samorządom coraz trudniej będzie go osiągnąć. Za nieosiągnięcie poziomu recyklingu nakładane są kary finansowe przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ich wysokość stanowi iloczyn 270 zł/1tonę odpadów, którą zostaliśmy zobowiązani poddać recyklingowi.   

Ilość odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Kolbuszowa w 2023 r.

 • Odpady zmieszane - 50%
 • Szkło - 10 %
 • Tworzywo sztuczne – 10 %
 • Butelka Pet – 1 %
 • Papier tektura – 3 %
 • Odpady opakowaniowe – 1 %
 • BIO Zielone – 10 %
 • BIO Kuchenne – 2 %
 • PSZOK – 13 %

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców z prośbą o odpowiednią segregację odpadów. Warto również zastanowić się, jak można ograniczyć ilość produkowanych odpadów. Zachęcamy mieszkańców do stosowania dobrych praktyk tj. zakładania przydomowych kompostowników w celu ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych. Odpady te nie tylko mogą zostać wykorzystane jako kompost w przydomowych ogródkach, ale także znacząco przyczynią się do osiągnięcia pożądanego poziomu recyklingu.

Jednoczenie przypominamy o obowiązku naklejania kodów kreskowych na worki do segregacji, aby szybciej dotrzeć do gospodarstw, w których nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 991 180