Rekrutacja do ośrodka wsparcia – „Dom Seniora nad Nilem”- Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej


Informacja o rekrutacji do DDPS w Kolbuszowej
Informacja o rekrutacji do DDPS w Kolbuszowej 
2024-04-02

„Dom Seniora nad Nilem” - Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej jako ośrodek wsparcia funkcjonujący przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zaprasza mieszkańców Gminy Kolbuszowa, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy ukończyli 60 lat do udziału w zajęciach.

Liczba miejsc od 1.10.2023 r. – 33.

Zapewniamy m.in.:

 • ciepły posiłek
 • dowóz do ośrodka wsparcia z miejsca zamieszkania i z powrotem
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników
 • zajęcia zwiększające sprawność fizyczną
 • zajęcia kulturalno-oświatowe
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne
 • zajęcia wspomagające pamięć i koncentrację
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 • pomoc w codziennym funkcjonowaniu i radzeniu sobie z podstawowymi czynnościami
 • opiekę i wsparcie wykwalifikowanej kadry

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

 • osobiście lub telefonicznie z pracownikami Domu Seniora Nad Nilem w Kolbuszowej, nr tel. 17 749 85 66, 603 638 098,
 • pracownikami socjalnymi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21 a, 17 2271 133.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od 01 do 19 kwietnia 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21a.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Domu Seniora, siedzibie Ośrodka Pomocy, a także do pobrania ze strony internetowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 990 906