Gmina Kolbuszowa w projekcie „Podkarpackie - żyj i oddychaj”


Fot. Anna Magda
Fot. Anna Magda 
2024-07-08

Gmina Kolbuszowa bierze udział w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski pn. „Podkarpackie - żyj i oddychaj”. W dniu 3 lipca br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostały umowy z partnerami uczestniczącymi w tym przedsięwzięciu. Na spotkaniu obecni byli Burmistrz Kolbuszowej Grzegorz Romaniuk oraz Skarbnik Kolbuszowej Jacek Mroczek.

W Gminach biorących udział w projekcie zatrudnieni zostaną doradcy ds. powietrza i energii. Doradcy będą udzielać wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Pomogą także w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii. Ponadto realizacja projektu będzie wiązała się z licznymi kampaniami informacyjno-edukacyjnymi, które mają podnieść świadomość mieszkańców na temat problemów związanych z jakością powietrza i koniecznością podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania.

Projekt "Podkarpackie – żyj i oddychaj” realizowany będzie w latach 2024-2033. Bierze w nim udział 66 partnerów z terenu województwa podkarpackiego. Wartość projektu dla Gminy Kolbuszowa wynosi ponad 882 tys. zł., z czego dofinansowanie z unijnego programu LIFE oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota  ponad 838 tys. zł.

Projekt pn. Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego
z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj” realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

LIFE22-IPE-PL-LIFE Podkarpackie

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 269