Podatki: darmowe powiadomienia sms


Podatki: darmowe powiadomienia sms
Podatki: darmowe powiadomienia sms 
2020-10-01

Burmistrz Kolbuszowej informuje, że istnieje możliwość otrzymywania powiadomień „sms”, dotyczących podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma to na celu m.in. przypomnienie o opóźnieniach w płatnościach powyższych należności, co pozwoli uniknąć naliczania dodatkowych opłat związanych z wysyłaniem upomnień.

Pisemną zgodę na taką formę komunikacji można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w menu Mieszkańcy w zakładce Pliki do pobrania (Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej) oraz w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej Biuro Obsługi Klienta (parter).

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 424 375