Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I


Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I
Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I 
2022-11-09

Trwają prace przy rozbudowie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I. Na ukończeniu są już roboty związane z budową drugiego ciągu technologicznego, które potrwają do 30 listopada 2022 r. W ramach prowadzonych prac powstaną nowe obiekty - reaktor biologiczny, osadniki wtórne, kontenerowa stacja zlewna, budynek mikrosita, komora tlenowej stabilizacji osadu oraz stacja pix.

Efektem I etapu inwestycji będzie zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 3600 m3 do 5500 m3/d oraz wydajności istniejącej oczyszczalni ścieków wyrażona w RLM z 18060 obecnie do 40 000 RLM po rozbudowie.

Rozbudowa oczyszczalni umożliwi odprowadzenie i oczyszczenie większej ilości ścieków z terenu gminy Kolbuszowa, pozwoli na bardziej wydajną pracę, pozwoli na zapobieganie ewentualnym przestojom w pracy oczyszczalni w przypadku awarii urządzeń jednego ciągu technologicznego oraz umożliwi na przyłączenie nowych miejscowości do sieci kanalizacyjnej i dalszy rozwój miasta i gminy Kolbuszowa.

Wartość zadania pod nazwą „Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I” w tym: Zadanie nr 1”: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej – etap I – rozbudowa o nowy ciąg technologicznych”,  zgodnie z zawartą umową numer 226/2021/RIG/P26 z dnia 18 czerwca 2021 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa PRIMBUD Sp. z o.o., ul. Nowa 303, 37-400 Nisko, na wykonanie robót budowalnych wynosi:

- wykonanie dokumentacji technicznej: 1 349 227,28 zł

- wykonanie robót budowlanych: 20 721 818,18 zł                                                         

 Razem: 22 071 045,46 zł

w tym:

dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:10 000 000,00 zł

środki budżetu państwa – rezerwa celowa: 2 273 471,49 zł

budżet Gminy Kolbuszowa: 9 797 573,97 zł

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 118 011