Spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030


Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie konsultacyjne 
2022-11-18

Burmistrz Kolbuszowej jako Lider Porozumienia Międzygminnego Partnerstwa Kolbuszowskiego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar sześciu gmin: Kolbuszowej, Cmolasu, Dzikowca, Majdanu Królewskiego, Niwisk oraz Raniżowa zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030. Spotkanie dla mieszkańców odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu, ul. Wolska 2, 36–100 Kolbuszowa, o godz. 15:00.

Dla osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym zapewniono możliwość udziału za pośrednictwem platformy internetowej.

Spotkanie będzie otwarte (bez hasła), należy podać „nick” i e-mail.

Można dołączyć do wydarzenia na 2 sposoby:

  1. Dołącz przez stronę internetową: Login: Spotkanie konsultacyjne Strategii Rozwoju Partnerstwa Kolbuszowskiego (clickmeeting.com).
  2. Dołącz przez aplikację mobilną ClickMeeting: ID wydarzenia: 133-673-326.

Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu tj. wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorządy Partnerstwa. Przedstawione zostaną również założenia przestrzenno-funkcjonalne, w tym model funkcjonalno-przestrzenny. Podczas spotkania będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii do projektu dokumentu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.

 

Lider Porozumienia
Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 118 223