Przegląd inwestycji w gminie


Przebudowa dróg gminnych
Przebudowa dróg gminnych 

Przebudowa dróg gminnych

Dobiegają końca prace przy remoncie drogi gminnej Widełka-Majdan na odcinku 460 m od skrzyżowania drogi powiatowej Widełka-Hucisko. Zakres prac obejmuje również  przebudowę  odcinka  sieci  gazowej, zabezpieczenie sieci wodociągowej i energetycznej. Natomiast zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej wewnętrznej Poręby Kupieńskie- Budy Głogowskie. Łączny koszt przedsięwzięcia to 295 tys. zł.

Budowa chodnika w Kupnie

Na początku listopada br. podpisana została umowa z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Kolbuszowej na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w Kupnie.

Zakres robót obejmuje przykrycie rowu przydrożnego, ułożenie krawężnika, ułożenie chodnika z kostki betonowej na krytym rowie. Zakończenie robót zaplanowano do 12.12.2016 r. Koszt zadania to kwota ponad 63 tys. złotych

Remont ul. Szopena

W najbliższym czasie zostanie wyremontowany chodnik w pasie drogowym drogi gminnej ul. Szopena, strona lewa od ul. Grunwaldzkiej w Kolbuszowej na odcinku ok. 140 metrów. Wartość inwestycji to ponad 34 tys. złotych.

Modernizacja dróg dojazdowych

Zakończono prace przy modernizacji drogi do pól w obrębie Werynia. Zakres robót polegał na wykonaniu pełnej konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni z materiału kamiennego, odmulenie rowów oraz utwardzenie poboczy. Prace wykonano na odcinku 400 metrów. Modernizacja finansowana jest przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie w kwocie 53 tys. złotych. Wartość prac to ponad 65 tys. złotych.

Rozbudowa ul. Wolskiej

Na ukończeniu są prace przy modernizacji ponad 3 km odcinka ul. Wolskiej. Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy i kanalizację sanitarną z przyłączami w rejonie Parku Etnograficznego za kwotę 140 tys. zł.

W związku z rozbudową ulicy przebudowano również gazociąg na kwotę 284 tys. zł.

Prace drogowe przewidują wzmocnienia nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Piłsudskiego do Skansenu, zjazdy, pobocza, chodniki z kostki brukowej, regulacja rowów, poszerzony chodnik z funkcją ścieżki rowerowej oraz oznakowanie.

Całkowity koszt modernizacji drogi wyniesie ponad 2,5 mln. Środki na realizację inwestycji pochodzą ze środków gminy, z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa ul. 22 Lipca

Końcem września zakończono prace przy przebudowie ulicy 22 Lipca w Kolbuszowej. Zakres robót na odcinku 700 metrów obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy profilowanej, krawężników, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, regulację studni. Koszt inwestycji to blisko 267 tys. złotych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 424 290