Inwestycje w Gminie Kolbuszowa


Budowa chodnika w miejscowości Kupno
Budowa chodnika w miejscowości Kupno 

Budowa chodnika w miejscowości Kupno

Rozpoczęto budowę chodnika w miejscowości Kupno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Długość budowanego chodnika to 300 metrów. Zakres prac obejmuje zakrycie istniejącego rowu przydrożnego oraz przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych.

Przewidziany termin zakończenia prac to 30.06.2015 r.

Koszt wykonania inwestycji 117 919 zł

"Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej Werynia - Kłapówka oraz budowa miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Werynia" oraz „Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków".

Przebudowa drogi gminnej oraz budowa miejsc postojowych i chodnika w Weryni

Dobiegają końca roboty przy przebudowie drogi gminnej oraz budowie miejsc postojowych i chodnika w Weryni. Przebudowywana droga o długości 120 metrów rozpoczyna się na zjeździe publicznym z drogi powiatowej Werynia – Kłapówka przy kościele w Weryni. W ciągu przebudowywanej drogi przewidziano wykonanie kratek ściekowych przejmujących wody opadowo roztopowe z powierzchni drogi oraz miejsc postojowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz nowej kanalizacji o długości 38 metrów zaprojektowanej celem lepszego odprowadzania wód opadowych.

Zakres robót obejmuje również budowę miejsc postojowych oraz chodnika dla pieszych.

W obrębie przebudowanej drogi przewidziano dojście do miejsc postojowych, zabudowy i do kościoła za pomocą chodnika. Chodnik będzie miał długość 110 metrów i szerokość 2 metry. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki kolorowej.

Zaprojektowano 41 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do miejsc postojowych odbywa się z drogi gminnej.

Koszt wykonania inwestycji 238 252 zł

Budowa chodnika w miejscowości Kupno Budowa chodnika w miejscowości Kupno Budowa chodnika w miejscowości Kupno

Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków

Końcowe prace wykonywane są także przy utwardzaniu placu przy budynku OSP w miejscowości Domatków. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu o powierzchni ok.900 m2 wraz z budową 11 miejsc postojowych, budowę zjazdu publicznego na drogę powiatową, odwodnienie placu przyłączem do kanalizacji deszczowej oraz budowę altany.

Planowany termin zakończenia inwestycji w Weryni oraz Domatkowie to 28.02.2015 r.

Koszt wykonania inwestycji 129 00 zł

Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków Utwardzenie placu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych w miejscowości Domatków

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Kontynuowane są prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Weryni o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem oraz zespół przedszkola.

W dobudowanej części znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo – sanitarnym zlokalizowanym w łączniku, w skład którego wchodzi: szatnia męska, umywalnia męska, WC, pokój trenera, umywalnia/szatnia oraz korytarz a także budowa przedszkola.

Obecnie stawiane są mury sali gimnastycznej oraz wykonywane są roboty fundamentowe na łączniku.

Planowany termin ukończenia inwestycji to koniec czerwca 2016 roku.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni Rozbudowa szkoły podstawowej w Weryni

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 418