Krzysztof Wójcicki - Z-ca Burmistrza


Krzysztof Wójcicki - Z-ca Burmistrza
Krzysztof Wójcicki - Z-ca Burmistrza 

Krzysztof Wójcicki urodził się w 1978 roku w Kolbuszowej. Ukończył studia wyższe Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. Jest również absolwentem studiów MBA na Politechnice Rzeszowskiej.

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, pełniąc różne funkcje w samorządzie gminnym. W latach 2006-2018 był Przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 2 w Kolbuszowej. W 2018 roku został wybrany Radnym Rady Miejskiej w Kolbuszowej, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Przed objęciem stanowiska Zastępcy Burmistrza Kolbuszowej pracował w sektorze prywatnym jako  dyrektor oddziału.

Pasjonat podróżowania i sportu. Jest żonaty, ma dwóch synów.

Krzysztof Wójcicki – Z-ca Burmistrza Kolbuszowej
Urząd Miejski w Kolbuszowej
ul. Obrońców Pokoju 21
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 333 (wew. 237), 17 2271 334
fax. 17 2272 939

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 469