ISO 9001:2015- Polityka jakości


herb Gminy Kolbuszowa

POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLBUSZOWEJ

Naczelnym celem Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej jest zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz stałe podnoszenie poziomu usług poprzez:

 • Terminowe i dokładne załatwianie spraw w oparciu o przepisy prawa i obowiązujące procedury;
 • Ciągłe doskonalenie kontaktu z klientem, zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań;
 • Ciągłą analizę i poprawę jakości usług;
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników;
 • Rzetelne wykonywanie zadań dla dobra społeczności lokalnej.

Cele te Urząd chce osiągnąć poprzez:

 • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015;
 • Przestrzeganie obowiązujących procedur i przepisów określonych w ustawach, Regulaminie Organizacyjnym Urzędu i innych dokumentach wewnętrznych;
 • Stałe monitorowanie jakości świadczonych usług i ich doskonalenie;
 • Prowadzenie szkoleń pracowników.

Dla wdrożenia Polityki Jakości Kierownictwo Urzędu zapewnia odpowiednie zasoby, a realizację powierza pracownikom na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Kolbuszowa, 18 maja 2018 r.

certyfikat_iso_2921

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 991 097