Nagrody samorządu


2008

 • Nagroda Fair Play
 • Laureat Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej kategorii Najlepsza Gmina Miejska
 • Tytuł Innowacyjna Gmina - Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji

2009

 • 22 miejsce w rankingu Złota Setka Gmin, a także w Złotej Dziesiątce Gmin w kategoriach: Inwestor Roku i Turystyczna Gmina Podkarpacia
 • Gmina Dbająca o Finanse Mieszkańców

2010

 • Najlepszy Burmistrz na Podkarpaciu 2010 - Podkarpacka Nagroda Samorządowa
 • Pierwsze miejsce w kategorii Inwestor Roku - Złota Setka Gmin Podkarpacia
 • Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2010 dla krytej pływalnia Fregata w Kolbuszowej
 • Nominacja w V edycji Konkursu „Teraz Polska”

2011

 • Wyróżnienie w ogólnopolskim finale „Laur Gospodarności” w kategorii Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej
 • Pierwsze miejsce w wojewódzkim etapie konkursu „Przyjazna Wieś”.
 • VII miejsce w ogólnopolskim rankingu "Najtańszy Urząd"
 • Pierwsze miejsce w kategorii Lider Globalizacji, dziewiąte w ogólnej klasyfikacji Złotej Setki Gmin Podkarpacia.
 • Tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011 - Krajowi Liderzy Innowacji
  i Rozwoju

2012

 • Wyróżnienie w I Edycji Plebiscytu Euro - Gmina Województwa Podkarpackiego
 • Wyróżnienie dla Najlepszego Burmistrza w Województwie Podkarpackim, tytuł Lidera Samorządności
 • 32 miejsce w "Rankingu Samorządów"
 • Tytuł Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 - Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju
 • 17 miejsce w rankingu Złotej Setki Gmin Podkarpacia
 • Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych oraz Godło Euro Renoma

2013

 • Lider Samorządności – Podkarpacka Nagroda Samorządowa
 • Certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych oraz Godło Euro Renoma
 • 14 miejsce w Złotej Setki Gmin Podkarpacia
 • 10 miejsce Ranking Gmin Podkarpacia
 • 42 miejsce w "Rankingu Samorządów"

2014

 • Lider Samorządności – Podkarpacka Nagroda Samorządowa
 • 19 miejsce w Złotej Setki Gmin Podkarpacia
 • Nominacja - Orły Polskiego Samorządu

2015

 • Lider Rozwoju Regionalnego 2015

2016

 • Certyfikowana Lokalizacja Biznesu
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju
 • 9 miejsce w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia

2017

 • Przyznanie certyfikatu „Gmina Wspierająca Rodzinę”
 • Laur Społecznego Zaufania za najwyższą reputację rynkową wśród klientów przyznany przez Instytut Badania Marki
 • Medal Uniwersytetu Rzeszowskiego dla Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej
 • 11 miejsce w rankingu Najlepszych Samorządów „Rzeczypospolitej 2017”
 • 7 miejsce w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia

2018

 • 11 miejsce w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia

2019

 • 11 miejsce w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia
 • Złota Dziesiątka 10.dekady 100-lecia w kategorii Lider Globalizacji oraz Inwestor Dekady
 • Nominacja Gminy Kolbuszowa do nagrody Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji
 • Nominacja Burmistrza Jana Zuby do nagrody specjalnej Burmistrz 30-lecia Polskiej Transformacji
 • Nagroda Domestikusa przyznana przez Polską Federację Nordic Walking Burmistrzowi Kolbuszowej

2020

 • Nominacja Kapituła Redakcji Gazety Codziennej „Nowiny” dla Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby do tytułu Osobowość Roku 2019
 • 8 miejsce w rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia
 • Nominacja inwestycji Gminy Kolbuszowa "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej" do finału 24. edycji ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku i Budowa XXI w." organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Materialnego wspólnie z partnerem medialnym Rzeczpospolita.
 • Nominacja Burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby do tytułu Najlepszego Burmistrza Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu Podkarpacka Nagroda Samorządowa 2020

2021

 • Przyznanie tytułu „Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna w powiecie kolbuszowskim” dla Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej w plebiscycie gazety codziennej „Nowiny”

 • Gmina Kolbuszowa Liderem Aktywności- wyróżnienie w rankingu "Aktywności Powiatów i Gmin Podkarpacia – Dwie Dekady Rozwoju XXI wieku" organizowanego przez gazetę codzienną "Nowiny"

2022

 • Kolbuszowa zajęła II miejsca w konkursie na najpiękniejsze oświetlenie świąteczne miasta w województwie podkarpackim. Konkurs o tytuł "Świetlnej Stolicy Województwa Podkarapckiego" organizowany był w ramach akcji "Świeć się z Energą".
 • Nominacja trzech inwestycji Gminy Kolbuszowa do finału 26. edycji ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku i Budowa XXI w." organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Materialnego wspólnie z partnerem medialnym Rzeczpospolita. Nominowane obiekty to: Budynek Dworca w Kolbuszowej, Bulwary nad Nilem w Kolbuszowej, Dzienny Dom Pobytu Seniora w Kolbuszowej.
 • Jan Zuba otrzymał tytuł Najlepszego Burmistrza Województwa Podkarpackiego 2022 w ramach plebiscytu "Podkarpacka Nagroda Samorządowa". Gmina Kolbuszowa otrzymała nominację do nagród dodatkowych w czterech kategoriach: Gmina przyjazna przedsiębiorcom, Samorząd przyjazny rodzinie, Opieka wczesnorozwojowa i senioralna oraz Ekologiczna gmina.
 • Brązowa odznaka Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" dla Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej
 • Nominacja inwestycji "Bulwary nad Nilem im. bł. ks. kard. Stefana Wyszysńkiego w Kolbuszowej" do nagrody w XVI edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2022 r. organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich.
 • Jan Zuba uhonorowany wpisem do Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej w uznaniu szczególnych osiągnieć w działalności zawodowej i społecznej
 • Gmina Kolbuszowa otrzymała wyróżnienie w kategorii "Najlepsza Impreza Roku 2022" od Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking za organizację dwudniowego wydarzenia INWA Nordic Walking World Cup 2022
 • Gmina Kolbuszowa zajęła 3. miejsce w 15. edycji „Rankingu Aktywności Podkarpackich Gmin” w kategorii gmin miejsko-wiejskich oraz tytuł lidera w kategorii specjalnej „Inwestor Roku 2021”
 • Gmina Kolbuszowa otrzymała tytuł lidera Powiatu Kolbuszowskiego w „Rankingu Gmin Podkarpacia 2022” opracowanego przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie
 • Kolbuszowa zajęła 1. miejsce w rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” 2022 w obszarze funkcjonowania rodziny w kategorii gminy z siedzibą powiatu ziemskiego

2023

 • Gmina Kolbuszowa zwyciężyła w kategorii „Inwestycja Roku” (przebudowa dworca w Kolbuszowej) oraz „Samorząd przyjazny rodzinie” w 23. edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej
 • Nominacja inwestycji pn. „Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap I, w tym zadanie nr 1: Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej - etap I - rozbudowa o nowy ciąg technologiczny” prowadzona była w trybie „zaprojektuj i wybuduj" do finału 27. edycji ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku i Budowa XXI w." organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Materialnego wspólnie z partnerem medialnym Rzeczpospolita.
 • Kolbuszowskie bulwary nad Nilem zostały wyróżnione w IV edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Miasto z Klimatem- najlepszy zrealizowany projekt”, którego organizatorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenów wzdłuż rzeki Nil została doceniona w kategorii „Zakładanie terenów zieleni w gruncie na obszarach poprzemysłowych, powyrobiskowych oraz innych zdegradowanych terenach miejskich, a także w miejscu usuniętej nawierzchni zabetonowanej/uszczelnionej, w miastach do 70 tys. mieszkańców”
 • Gmina Kolbuszowa zdobyła tytuł Lidera Powiatu Kolbuszowskiego w Rankingu Gmin Podkarpacia 2023, który organizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i działający przy niej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
 • Gmina Kolbuszowa zajęła I miejsce w Rankingu Aktywności Gmin Podkarpacia 2022 w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Ranking został opracowany przez Małopolski Instytut Gospodarczy i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współpracy kapituły gazety codziennej „Nowiny”.
 • Gmina Kolbuszowa otrzymała wyróżnienie w kategorii „Mistrz modernizacji” w III edycji konkursu "Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany" za realizację projektu pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych funkcji lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia”. Zakres tego projektu obejmował, między innymi przebudowę budynku dworca w Kolbuszowej i budynku Domu Seniora przy ul. Narutowicza oraz budowę kolbuszowskich bulwarów nad Nilem.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-02-28 14:46
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 771 358