Gmina w liczbach


Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24137
Miasto Kolbuszowa 8425

 Miasto Kolbuszowa  8425
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  396
 Domatków  1050
 Huta Przedborska
 275
 Kłapówka  201
 Kolbuszowa Dolna
 2252
 Kolbuszowa Górna
 2783
 Kupno  1489
 Nowa Wieś
 810
 Poręby Kupieńskie  282
 Przedbórz  833
 Świerczów  606
 Werynia  1515
 Widełka  2323
 Zarębki  897
   
 Razem:  24137*
* stan na dzień 31.12.2023r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

ogółem 2367
działalność produkcyjna 229
budownictwo 485
handel i naprawy 497
transport i gospodarka magazynowa 189
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 24
usługi 539
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 147
administracja, obrona narodowa 26
oświata 95
pozostała działalność 211

 

Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 991 479