Gmina w liczbach


Powierzchnia Gminy 171 km2
Powierzchnia Miasta 749 ha
Ludność ogółem 24260
Miasto Kolbuszowa 8507

 Miasto Kolbuszowa  8507
 Sołectwo /wieś  liczba ludności
 Bukowiec  389
 Domatków  1046
 Huta Przedborska
 275
 Kłapówka  204
 Kolbuszowa Dolna
 2249
 Kolbuszowa Górna
 2801
 Kupno  1502
 Nowa Wieś
 811
 Poręby Kupieńskie  278
 Przedbórz  842
 Świerczów  610
 Werynia  1533
 Widełka  2314
 Zarębki  899
   
 Razem:  24260*
* stan na dzień 31.12.2022r.

 

Podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

ogółem 2367
działalność produkcyjna 225
budownictwo 451
handel i naprawy 506
transport i gospodarka magazynowa 184
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 25
usługi 512
ochrona zdrowia, pomoc społeczna 145
administracja, obrona narodowa 26
oświata 91
pozostała działalność 202

 

Odległość miast

KOLBUSZOWA Rzeszów 30 km
Mielec 27 km
Tarnobrzeg 45 km
Kraków 150 km
Warszawa 285 km
Medyka 125 km
Barwinek 125 km

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-09-29 12:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 121 780