Generał Bronisław Kwiatkowski


Generał Bronisław Kwiatkowski
Generał Bronisław Kwiatkowski 

Generał Bronisław Kwiatkowski Uchwała z dnia 29 kwietnia 2010 roku nr LII/528/10. Urodził się 5 maja 1950 roku w Mazurach na Rzeszowszczyźnie. Był absolwentem Technikum Leśnego w Krasiczynie, które ukończył w 1969 roku. Nie tyle zamiłowanie do munduru, co brak możliwości pokrycia kosztów studiów cywilnych pokierowało dalsze losy na drogę wojskową. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 1969 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły promowany został na stopień podporucznika. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu objął w 29 Pułku Czołgów w Żaganiu. Przez następne lata dowodził kompanią piechoty w tej jednostce zdobywając tytuł "Wzorowego Dowódcy". W 1976 roku został mianowany na stopień porucznika. W nagrodę za osiągnięcie wysokich wyników w 1977 roku został skierowany na studia na Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Po ukończeniu uczelni i awansie na stopień kapitana w roku 1980 został skierowany do 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie, gdzie rozpoczął przygodę ze spadochronem pełniąc służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych. Od 1985 roku major, od 1988 podpułkownik. W 1992 roku jako pierwszy polski oficer ukończył studia podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu w Niemczech. Po powrocie do kraju skierowany został do pracy do Oddziału Planowania Operacyjnego Zarządu Operacyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W 1993 roku objął stanowisko w Dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego jako Szef Oddziału Rozpoznania i walki Radio-Elektronicznej. Od września 1995 roku rozpoczął roczną służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Siłach Stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie w Syrii (UNDOF) jako dowódca kontyngentu. W 1996 roku powrócił do 6 Brygady Desantowo-Szturmowej tym razem jako Dowódca. Jednostka dowodzona przez Generała Kwiatkowskiego jako pierwsza uczestniczyła w realizacji programu "Partnerstwo dla Pokoju". Podległe mu oddziały brały udział w operacjach pokojowych na Bałkanach w Bośni i Hercegowinie, oraz w Kosowie. Dowodząc Brygadą sprawnie przygotował ją do działania zgodnie ze standardami NATO. Za wysokie wyniki szkoleniowe Brygada w tym okresie zdobyła dwukrotnie "Znak Honorowy Sił Zbrojnych" wręczany przez Prezydenta RP. Wykonał 325 skoków ze spadochronem.

W 1998 roku został mianowany na stopień generała brygady. Liniowe doświadczenie wykorzystywał z sukcesem w pracy sztabowej, między innymi w dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego na stanowisku Szefa Rozpoznania, a następnie w latach 2000-2003 na stanowisku Szefa sztabu Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. W tym okresie otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W lipcu 2003 roku, jako jeden z najbardziej doświadczonych oficerów objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku. Po powrocie do kraju, w uznaniu zasług i profesjonalizmu w służbie, na wniosek Dowódcy Wojsk Lądowych został wyróżniony nagrodą miesięcznika "Raport-Wojsko-Technika-Obronność", jako najlepszy dowódca w Siłach Zbrojnych oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W maju 2004 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej generał Kwiatkowski został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Od lutego 2005 roku został ponownie skierowany do Iraku, tym razem już przez Dowództwo NATO na stanowisko Szefa szkolenia Armii Irackiej w Bagdadzie. W sierpniu 2005 roku po powrocie z Iraku został awansowany na stopień generała dywizji i wyznaczony na zastępcę dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. W lipcu 2006 roku po raz trzeci wyjechał do Iraku tym razem jako Dowódca VII Zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. W sierpniu tegoż roku decyzją MON został uhonorowany wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej za udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych oraz zaangażowanie w proces szkolenia w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W uznaniu zasług oraz wykazanego bohaterstwa 11 listopada 2006 roku został odznaczony najwyższym współczesnym odznaczeniem – Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego – z numerem 001. Jako najbardziej doświadczony polski generał w działaniach bojowych w dniu 20 kwietnia 2007 roku został wyznaczony na Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych RP, a 3 maja 2007 roku mianowany na stopień generała broni. W maju 2009 roku został mianowany przez Prezydenta RP Kanclerzem Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego na pięcioletnia kadencję.  

Generał Kwiatkowski był jednym z najbardziej doświadczonych polskich dowódców posiadającym wysoki autorytet wśród żołnierzy, jak również dowódców NATO. Współautor nowych programów, oraz rozwiązań organizacyjnych szkolenia wojskowego. Biegle władał językiem rosyjskim, angielskim i niemieckim. Pozostawił żonę i dwie córki. 

Generał Kwiatkowski zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku lecąc oddać hołd żołnierzom w siedemdziesiątą rocznice mordu w Katyniu. Była to jego pierwsza i zarazem ostatnia podróż na ziemie rosyjską. 15 kwietnia został pośmiertnie awansowany do stopnia generała, czyli generała z czterema gwiazdkami. W ten sposób stał się pierwszym spadochroniarzem, który otrzymał taki stopień w powojennej historii Polski. Pośmiertnie awansowany na stopień GENERAŁA, oraz odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI.  

Tablice oraz tytuły upamiętniające gen Bronisława Kwiatkowskiego:

 • Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kolbuszowa – kwiecień 2010
 • Zasadzenie drzewa Buk czerwony i oznakowanie go tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć absolwenta Technikum Leśnego w Krasiczynie rocznik 1969 – Generała Bronisława Kwiatkowskiego – Krasiczyn 26.06.2010.
 • Tablica pamiątkowa w Kościele Granizonowym pw św Agnieszki w Krakowie - 13.08.2010
 • Tablica pamiątkowa w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych RP – 15.08.2010.
 • Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Siepraw – 09.11.2010
 • Tablica pamiątkowa w obiekcie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie – 10.11.2010
 • Nadanie tytułu „Przyjaciela Ziemi Skalskiej” – 11.11.2010
 • Tablica pamiątkowa w Celestacie Bractwa Kurkowego dla Honorowych Braci Kurkowych w Krakowie– wrzesień 2010
 • Odsłonięcie popiersia i nadanie imienia sali konferencyjnej imienia Generała Bronisława Kwiatkowskiego w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych RP w Warszawie – marzec 2011.

Tablice upamiętniające wszystkie ofiary katastrofy pod Smoleńskiem:

 • Tablica upamiętniająca ofiary katastrofy – Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warszawie 15.08.2010
 • Tablica upamiętniająca ofiary katastrofy – Parafia Wojskowa pw M.b. Ostrobramskiej w Warszawie – 10.10.2010
 • Pomnik Pamięci Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem – 10.10.2010 Cmentarz na Powązkach w Warszawie
 • Pomnik Pamięci Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem – 18.10.2010 Mińsk Mazowiecki
 • Pomnik Tragedii Smoleńskiej – Bazylika Mariacka w Gdańsku – 13.11.2010
 • Pomnik Pamięci Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem – 16.01.2011Białystok , Kościół św Rocha

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-09-22 12:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 089 986