Kłapówka


Kłapówka
Kłapówka 
2015-11-12

Kłapówka znajduje się 8 km na południe od Kolbuszowej. Miejscowość powstała w drugiej fazie osadnictwa. Początkowo była to wieś łanów leśnych, w połowie XIX wieku układ ten był widoczny w części nazwanej „Pola Kłapowskie”.

Pod względem wielkości obszaru oraz liczby ludności Kłapówka należy do najmniejszych miejscowości w gminie. Miejscowość w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni łącznej ok. 410 ha liczący 215 mieszkańców. Obiektem skupiających społeczność lokalną jest remiza OSP. W Kłapówce działa Koło Gospodyń Wiejskich.

Wieś posiada kilka obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków.

W Kłapówce występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 15:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 633 489