Werynia


Budynek OSP Werynia
Budynek OSP Werynia 
2015-11-13

Werynię pod względem obszaru - 1 947 ha oraz liczby mieszkańców - ponad 1500 zalicza się do większych miejscowości Gminy Kolbuszowa. Wioska założona pod koniec XV w. przez Mikołaja Kolbuskiego.

Przez Werynię przepływa mała rzeczka Białkówka. Ponadto na jej terenie znajdują się częściowo zarybione stawy.

W Weryni występują tereny o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych. Wieś posiada kilka obiektów, które zostały wpisane do rejestru zabytków, są to w większości pozostałości po zespole pałacowym, takie jak zabudowania dawnego folwarku oraz pochodzący z 1867 r spichlerz.

Secesyjny pałac Tyszkiewiczów w Weryni został wzniesiony w latach 1900–1905. W skład zespołu otaczającego posiadłość wchodzą: park dworski z połowy XIX wieku o powierzchni 25 ha wraz z licznymi stawami wodnymi, zabytkowe budynki: kaplica, rządówka, mleczarnia z kurnikiem, budynki folwarczne, spichlerz, obora, stajnia fornalska, szklarnia, kancelaria i karczma.

W pobliżu pałacu znajduje się neogotycka kaplica dworska wzniesiona w 1873 roku, której fundatorem był Zdzisław Tyszkiewicz.

Do najważniejszych skupiających społeczność lokalną obiektów zalicza się: przedszkole, szkołę podstawową im. Kpt. Józefa Batorego, Zespół Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych, remizę OSP, stadion sportowy Werynia, kościół parafialny p.w. Św. Maksymiliana Kolbe, bibliotekę, Wiejski Dom Kultury.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-06-13 11:54
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 424 424