19
sty  2023

LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się LV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Miejskiej  w Kolbuszowej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy na ekonomiczne usamodzielnianie, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/467/21 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie w  udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 8. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Weryni.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa położonej w Świerczowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej Górnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za zasługującą na uwzględnienie petycję w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ulicy  Zielonej w Kolbuszowej.
 16. Informacja o proponowanym planie pracy Rady na rok 2023.
 17. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
 • |
 • Licznik odwiedzin: 12 118 210