Zarządzanie kryzysowe


ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. 17 2271-333,

po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

tel. alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998 lub 17 2271-323

fax (17) 2272-939

e-mail: um@ekolbuszowa.pl

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-02-28 14:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 771 110