Zestawienie czynszów


W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725. z późn. zm.), ( druk) który stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Kolbuszowa o przekazywanie Gminie stosownych danych. 

Zakres niezbędnych danych oraz wzory formularzy, które posłużą do ich przekazywania są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) druk do pobrania

Wypełnione formularze należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w podanych w rozporządzeniu terminach  

  • za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku,
  • za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego

na adres:

URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ

ul. Obrońców Pokoju Nr 21

36 – 100 KOLBUSZOWA

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 991 086