23
sty  2023

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Wojska Polskiego oznaczonej nr ew. działki 749/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) na okres 21 dni wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Kolbuszowej przy ulicy Wojska Polskiego oznaczonej nr ew. działki 749/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-03-24 14:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 371 492