20
kwi  2023

LVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej za 2022 rok.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2022 rok dla Gminy Kolbuszowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2023 (remont drogi w Bukowcu).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2023 (remont chodnika w Kolbuszowej Dolnej).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej części drogi gminnej nr 104014R poprzez wyłączenie z użytkowania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej Górnej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej Górnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Weryni (działka nr 821/46).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej własności Gmin y Kolbuszowa, położonej w Weryni (działka nr 821/47).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Chmielowcowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Januszowi Skowronowi tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Janowi Kazimierzowi Ciupińskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Janowi Barłogowi tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Romanowi Dublańskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Zofii Kuryło tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Marianowi Piórkowi tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Mieczysławowi Soboniowi tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Ślusarzowi tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Markowi Ulatowskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Wojciechowi Mroczce tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Kolbuszowa”.
 31. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-10-03 13:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 129 128