30
maj  2023

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027


W dniu 31 grudnia 2023 roku dobiega końca kadencja ławników sądów powszechnych 2019-2023. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zwrócił się do Rady Miejskiej w Kolbuszowej o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej ogółem 1 osoba
- do Sądu Rejonowego w Mielcu ogółem 4 osoby
w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 4 osoby
- do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 0 osoba
w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 0 osób

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Więcej informacji oraz Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami dostępne są w Biuletynie Informacji Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej oraz przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, Referat Biuro Rady Miejskiej pok. 17 (I piętro).

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-09-25 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 100 089