15
lut  2024

LXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 8:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (stadion) odbędzie się LXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej na lata 2024-2029".
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Kolbuszowa "Korpus wsparcia seniorów".
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Bukowiec do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bukowiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania (budowa Domu Przedpogrzebowego).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Piaskowej (1).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Miodowej (2).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Grunwaldzkiej (3).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. 3 Maja (4).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Witosa (5).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Rządzkiego (6).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Partyzantów (7).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Jesionowej (8).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Zacisze (9).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Zacisze (10).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Piaskowej (11).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Matejki (12).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Prusa, Budowlanych, Reja (13).
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy ul. Grunwaldzkiej, Szopena (14).
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Powiatu Kolbuszowskiego zabudowanej nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej przy Bytnara (15).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej (16).
 34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej własności Gminy Kolbuszowa, położonej w Kolbuszowej (17).
 35. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Kolbuszowej.
 36. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 991 434