28
lut  2024

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1187/10, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

przy ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), na okres 21 dni wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Kolbuszowej Dolnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1187/10, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-04-16 15:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 991 314