24
lis  2021

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kolbuszowa


Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kolbuszowa
Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kolbuszowa 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kolbuszowej

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu:
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kolbuszowa

 

            Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Kolbuszowa została opracowana m.in. na potrzeby stworzenia Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa
na lata 2021–2027.
Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat ww. dokumentu.

 

            Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 24.11.2021 r. do dnia 15.12.2021 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

 • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@ekolbuszowa.pl wpisując
  w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Kolbuszowa”.
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej,
  Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Kolbuszowa”.
 3. bezpośrednio w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia
24.11.2021 r.
:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2024-04-15 13:36
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 986 516