23
cze  2022

XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 8:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 66 odbędzie się XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (dot. przebudowy budynku b. agronomówki w Bukowcu- dokumentacja).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2023 rok (dot. rozbudowy budynku świetlicy międzyszkolnej w Kolbuszowej- dokumentacja).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Kolbuszowa.
 11. Rozpatrzenie petycji dotyczącej remontu odcinka drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 238 w Widełce (ul. Pańska).
 12. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2023-10-03 13:56
 • |
 • Licznik odwiedzin: 13 129 141