12
lip  2022

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza tej nieruchomości wraz z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku.


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Jana Pawła II, oznaczonej nr ewid. działki 2352/61, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej na rzecz posiadacza tej nieruchomości wraz z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku, wybudowanego ze środków własnych posiadacza.

                                                                                            

                                                                                                                  Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                    Marek Gil

                                                                                                                   ZASTĘPCA BURMISTRZA

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-10-03 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 129 211