13
lip  2022

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 12 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy J. Piłsudskiego 6/10 oznaczonej nr 12 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

 

                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                            Marek Gil

                                                                                             Zastępca Burmistrza

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-10-03 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 13 129 258