22
lis  2022

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 1757/11, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

  

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21,

a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) na okres 21 dni, wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, oznaczonej nr ew. działki 1757/11, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 118 311