23
lis  2022

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położnych w Kolbuszowej oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2301/1 i 2301/2, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym


Burmistrz Kolbuszowej

informuje,

 

 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, a także stronie internetowej – www.kolbuszowa.pl,

 

WYWIESZONY / ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ

 

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) na okres 21 dni wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położnych w Kolbuszowej oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 2301/1 i 2301/2, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

Burmistrz Kolbuszowej
Jan Zuba

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 117 991