18
lut  2022

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o anulowaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Św. Brata Alberta w Kolbuszowej


Anuluje się wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Św. Brata Alberta w Kolbuszowej w dniach od 18 lutego do 10 marca 2022 r., z terminem składania uwag do dnia 25 marca 2022 r. oraz termin dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami w dniu 3 marca 2022 r, o godz. 10:00, podane do publicznej wiadomości w dniu 18.02.2022 r.

Nowy termin wyłożenia do publicznego wglądu podany zostanie odrębnym obwieszczeniem.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2024-05-28 08:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 14 340 173