Dane kontaktowe

GMINA KOLBUSZOWA

ul Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. 17 22 71 333

fax. 17 22 72 939

NIP: 814-15-76-232

REGON: 690581666

URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

tel. cen. 17 22 71 333, 744 42 38

fax. 17 22 72 939

NIP: 814-10-02-318

REGON: 000524677

czynny w godzinach:

poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek- piątek 7:30 - 15:30

Internet: www.kolbuszowa.pl

UWAGA! Nowy adres e-mail !!!

e-mail: um@ekolbuszowa.pl

Adres EPUAP: /dx1vjf839g/skrytka

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

20 9180 0008 2001 0001 7792 0001

 
WŁADZE GMINY

Burmistrz - Jan Zuba

e-mail: burmistrz@ekolbuszowa.pl

Burmistrz Kolbuszowej przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej 

Z-ca Burmistrza - Marek Gil

Przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Aleksander Wilk 

e-mai: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info 
(Tel. kontaktowy: 698 609 070)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Kluza

e-mail: krzysztof.kluza@rm.kolbuszowa.info
(Tel. kontaktowy: 601 542 486)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Wójcicki

e-mail: krzysztof.wojcicki@eo.pl
(Tel. kontaktowy: 501-249-125)

Sekretarz - Krzysztof Matejek
Skarbnik - Jacek Mroczek

 

Wydział, Jednostka

Nr pokoju

Nr telefonu

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu

Ewa Gul-Czachor

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)

2

17 2271 513
17 2271 333
wew. 126

Referat podatków

Kierownik referatu

Iwona Wyczawska-Kiwak

 3  17 2271 333      
wew. 341
wew. 361

Referat Informatyki

Kierownik referatu

Lucjan Maciąg

4

17 2271 333
wew. 156

Kasa Urzędu

czynna

w poniedziałki w godz. 8:00  - 15:30

w pozostałe dni w godz. 7:30 - 15:00

z przerwą 11:00 - 11:15

5

17 2271 333
wew. 124

Biuro Obsługi Klienta

6

17 2271 333
wew. 123

Ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych

W sprawie przyjmowania wniosków dowodowych/ wydawanie dowodów osobistych biuro czynne:

- w poniedziałki w godz. 8:00 - 15:45

- w pozostałe dni w godz. 7:30 - 15:15

7

17 2272 583
17 2271 333
wew. 121

Sekretarz Kolbuszowej

Krzysztof Matejek

10

17 2271 334 

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Marek Gil

11

17 2270 332

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

12

17 2274 787

Sekretariat Urzędu

13

17 2271 333

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, OSP

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami, umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)

14

17 2271 333
wew. 298
wew. 299
wew. 234

Kadry

Elżbieta Kosiorowska

15

17 2271 333
wew. 236

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wilk 

16

17 2272 500

Biuro Rady

Kierownik referatu

Elżbieta Koczoń - Macheta

17

17 2271 333
wew. 231

Sprawy obronne, OC, zarządzenie kryzysowe

Archiwum Zakładowe

Inspektor ds. bezpieczeństwa

18

17 2271 333
wew. 218
wew. 213
wew. 211

Promocja Gminy

Andrzej Selwa

19

17 2271 333
wew. 229

Inspektor ds. Oświaty

Ireneusz Kogut

19

17 2271 333
wew. 230

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy

Kierownik referatu

Janusz Durak

20

17 2271 333
wew. 330

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik referatu

Monika Fryzeł

21

17 2271 333
wew. 350

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec

23

17 2271 333
wew. 349

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego/
Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań)

24

17 2271 333
wew. 348

Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Kierownik referatu

Irena Dąbek

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego

25

17 2271 333
wew. 344

Referat Gospodarki Komunalnej Dróg
i Transportu

Kierownik referatu

Dorota Borkowska-Lehmann

(drogi, gospodarka komunalna) 

26

17 2271 410
17 2271 333
wew. 347
wew. 351

Wydział finansów

Skarbnik Kolbuszowej

Jacek Mroczek

27

17 2270 693
17 2271 333
wew. 346

Referat księgowości

Kierownik referatu

Lucyna Rusin

28

17 2271 333
wew. 352
wew. 345

Referat budżetu

Kierownik referatu

Magdalena Hałdaś

 

29

 

17 2271 333
wew. 342

 

Referat księgowości

29A

17 2271 333
wew. 343

Referat Gospodarki Komunalnej Dróg
i Transportu

(sprawy inwestycyjne, zajęcie pasa drogowego, oświetlenie)

30

 17 2271 333
wew. 363

wew. 364

Budynek przy ul. Piłsudskiego 6-10

   

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju 

Nr telefonu  

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

 

17 2271 333
wew. 340 - ogólny

wew. 503-505

Inspektor Ochrony Danych

 Lucyna Wyka
e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl
  17 2271 333
wew. 502

Audytor Wewnętrzny

Andrzej Chmielowski

  17 2271 333
wew. 501

Budynek przy ul. Piekarskiej 15

 

 

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju 

Nr telefonu  

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Kierownik referatu

Mateusz Czachor

 

17 2272 222   

wew. 425

Budynek przy ul. Piekarskiej 15A

Nr pokoju

Nr telefonu 

Wydział, Jednostka

   

Straż Miejska

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania

 

17 2271 333
wew. 153

Budynek Dworca

Nr pokoju

Nr telefonu 

Wydział, Jednostka    

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Grzegorz Dzimiera

Tel. alarmowy dostępny całą dobę: 601 909 026

 

17 2271 333
wew. 611

wew. 612 - ogólny

wew. 613

 

Kryta Pływalnia „FREGATA"

  Nr telefonu

Kierownik referatu

Ryszard Zieliński

 

17 7444-820

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2023-02-01 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 12 118 192